Shutterstock 112300982

כתבות בנושא

השפעת הסביבה על בריאות ילדינו - הסביבה האובסוגנית

המושג "אובסוגני" (obesogenic) פותח לפני כעשור ומתייחס לתכונות סביבתיות או התנהגותיות המניבות השמנה. הסביבה האובסוגנית מוגדרת כסביבה המעודדת השמנה, וקיימים מחקרים רבים על הקשר בין תכונות סביבתיות (בבית, בבית הספר, במקומות עבודה וכו') לבין השמנה בקרב האנשים החיים באותה הסביבה.

ליאורה ולינסקי, מנהלת המחלקה לאיכות קלינית

ההגדרה של סביבה אובסוגנית לילדים מורכבת ממספר תכונות בהן חשיפה של הילד למצבים או סביבה שבה עליה במשקל שאינה בריאה יכולה לקרות:

מרכיבים בתוך הבית כוללים התנהגות או תפישות של ההורים ("ילד שמנמן הוא ילד בריא", תיגמול על התנהגות טובה באמצעות ממתקים), התנהגויות אכילה (אכילה מול הטלויזיה), סוגי המזון הזמינים ומוצעים לילד (משקאות ממותקים, חטיפים, לעומת פירות וירקות), רמות פעילות גופנית (פעילות משפחתית, זמינות של חוגים, חיקוי של התנהגות ההורה) והתנהגויות של הילד.

סביבה אובסוגנית מחוץ לבית מורכבת ממרכיבים דומים – זמינות המזון במעון, בגן או בביה"ס, נגישות למגרשי משחקים, הזדמנויות לפעילות גופנית מובנית ובלתי מובנית, דרכי תחבורה (הליכה או רכיבה על אופניים לעומת הסעות).

מרכיב חשוב הוא תדירות החשיפה. חשיפה לעיתים קרובות, או חשיפה מתמדת, מהווה גורם סיכון משמעותי להשמנה, ולמחלות הקשורות להשמנה בהמשך, כגון סוכרת, מחלות לב וכלי דם וסרטן.

לאחרונה פורסמו מספר מחקרים המציעים כלים למדידה של מידת האובסוגניות של סביבת המגורים. דוגמה אחת היא מחקר הולנדי המשתמש בשאלון פשוט וב-Google Maps לבחינת הסביבה סביב הבית - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4279584/.

היכולת להשפיע על סביבת המגורים מחוץ לבית מוגבלת יחסית, ודורשת מעורבות פוליטית מול הרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה שונים.                                                                                            

היכולת להשפיע על סביבת הבית גדולה הרבה יותר. הנקודות העיקריות לתשומת לב הן:

זמינות גבוהה של מזונות בריאים ואטרקטיביים - כגון ירקות חתוכים ופירות וזמינות נמוכה של חטיפים ומשקאות ממותקים

"מודלינג" - מתן דוגמה אישית ע"י ההורה לאכילה בריאה וביצוע פעילות גופנית

התנהגויות אכילה - אכילה סביב שולחן וללא הסחות דעת

הגבלת זמן מסך - מחקרים מראים שילדים שנחשפים ליותר משעתיים מסך (מחשב, טלויזיה, טאבלט) ביום נמצאים בסיכון גבוה יותר להשמנה

שיגרה פעילה  - הליכה או רכיבה במקום הסעה, פעילות גופנית כפעילות משפחתית