Girl 300

כתבות בנושא

תיק תקשורת

התקשורת של התינוק עם העולם מתחילה כבר עם הלידה, ועם הזמן היא הופכת לכלי מרכזי בהתפתחותו ובהפיכתו לאדם מדבר, מבין ומתקשר. __________________________________________________________________ שולי כלאב, קלינאית תקשורת מחוזית במאוחדת, מסבירה מהי התקשורת המצופה מילדים בגילאי ההתפתחות השונים, מתי צריכות להידלק לנו, ההורים, נורות אדומות המרמזות שיש בעיה כלשהי וכיצד ניתן לסייע לילדים שלנו לתקשר נכון? __________________________________________________________________

11

12

13