house

כתבות בנושא

משחקים הם לא רק משחקי ילדים

משחק הוא צורך אוניברסאלי של כל ילד, והוא מספק הזדמנויות להתנסות וללמידה על הילד וצרכיו, דרך התפתחותו, עולמו הפנימי ומערכת היחסים שלו עם הורים, חברים והעולם. לא נגזים אם נאמר כי זוהי הדרך הטובה ביותר להכיר את הילד. __________________________________________________________________ סמדר סבן, מרפאה בעיסוק מחוזית במאוחדת, מסבירה מה חשוב לדעת על תפקודי המשחק בגילאים השונים, מהן הנורות האדומות שצריכות להידלק לכם כהורים, ומה ניתן לעשות כדי להפוך את המשחק לחוויה מעצימה __________________________________________________________________

משחקים