Shutterstock 96587839

כתבות בנושא

מיומנויות תנועה

התפתחות מיומנויות התנועה ניתנת לחלוקה כללית ביותר, על פי גיל ותפקוד אופייניים. טווח הנורמה הוא רחב בכל אחד מבין התפקודים הבסיסיים וכן, כל מיומנות חדשה מלווה בשילוב תנועתי עם המיומנויות שקדמו לה. מרתק ביותר להתבונן בתינוקות וילדים בעת פעילות תנועתית ומשחק ולהבחין במגוון הרחב של סגנונות פעולה המאפיינים כל אחד ואחד. סגנון פעולה אישי נוצר הודות לשונות במבנה הגופני-פיזי ובמבנה הרגשי-התנהגותי של הילדים

מתוך הספר: התפתחות הילד בגיל הרך- לנוע , לחוש וללמוד בסביבה פעילה / מירי רצון

תפקודי תנועה על פי טווחי גיל

בין גיל שנתיים ל-3: הפעוט משכלל את יציבות ההליכה, רץ בחופשיות, מטפס, ומנסה לקפוץ, מודע לסכנות, משחק על מתקני חצר, רוכב על תלת אופן.

בין גיל 3 ל-4 שנים: הפעוט פעיל ושולט בתנועותיו, מטפס וגולש במתקני החצר, עומד מספר שניות על הרגל המועדפת ומנתר עליה 2-1 פעמים, קופץ בשתי רגליים יחד, הולך קדימה אחורה ולצדדים, זורק ותופס ובועט בכדור. 

בין גיל 4 ל-5 שנים: הפעוט עומד על רגל אחת גם בעיניים עצומות, מנתר על רגל אחת 3-2 מטרים קדימה, מדלג, קופץ מעל מכשול לפנים ולאחור.

בין גיל 6 ל-7 שנים: הילד משכלל את כל התפקודים הבסיסיים, באופן שיאפשר לו להיות עצמאי ולתפקד 2002 ,ביעילות כילד וכאדם בוגר (מדריך להעשרת הילד בגיל הרך מלידה עד 6 שנים).

לסיכום, רצף המיומנויות המוטוריות הבסיסיות מתפתח על פי סדר אופייני: הרמת הראש, גלגול, זחילה, ישיבה, עמידת שש והליכת שש, עמידה, הליכה, טיפוס, ריצה וקפיצה. הסדר שבין מיומנויות הזחילה, ישיבה ועמידת השש משתנה לעתים קרובות. לשם הערכה התפתחותית נלקחים בחשבון מגוון רחב של תפקודים כולל תפקוד רגשי, קוגניטיבי וחברתי. התפתחות מוגדרת כתקינה על פי טווח נורמה רחב של תפקודים הקשורים בגיל, בארגון תנועתי והתפתחות כישורים חברתיים, במשחק ובתפקודי למידה.