playground

כתבות בנושא

פעילות גופנית ומניעת השמנה

חשיבותה של פעילות גופנית אצל ילדים תקופת הילדות חשובה ביותר, כיוון שבה נקבעים דפוסי התנהגות המלווים את הילד לאורך חייו כצעיר וכמבוגר. בנוסף לתזונה נכונה, יש לעודד פעילות גופנית מכל סוג.

255